ODWOŁANY LOT - Reklamacja za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóżniony lub odwołany lot

Nieodłącznym elementem wakacji i sezonu urlopowego jest wzmożony ruch lotniczy. Na wyjazdy decyduje się znacznie więcej osób, niż w pozostałych miesiącach roku, a statystyki wypełniają się licznymi opóźnieniami samolotów, odwołanymi lotami i zagubionymi bagażami.

Opóźniony lub odwołany lot samolotu

Wśród podróżnych nie brakuje osób nieświadomych faktu, że każda z tych niedogodności jest podstawą do złożenia reklamacji i uzyskania chociaż częściowej rekompensaty za nieudany urlop. Jak uzyskać odszkodowanie po wakacjach?

Kiedy można zażądać odszkodowania?


O odszkodowanie za nieudaną podróż samolotem może ubiegać się każdy pasażer. Podstawą reklamacji jest tu niewywiązanie się przewoźnika z obowiązków i warunków zawartych w umowie, którą zawarł on z pasażerem w momencie transakcji kupna – sprzedaży biletu.

Warto wiedzieć, że zasady przyznawania odszkodowania i udzielania pomocy pasażerom są takie same bez względu na to, którego lotniska na terenie Unii Europejskiej i przewoźnika dotyczyć będzie reklamacja.
Rekompensata za nieudany urlop, czego powodem był opóźniony lub odwołany lot samolotu, przysługuje pasażerom w sytuacji, gdy opóźnienie trwa co najmniej 5 godzin. Warto sprawdzić, jak wygląda to u poszczególnych przewoźników. U wielu z nich pozytywnie rozpatrywana jest reklamacja, która dotyczy już 3-godzinnego opóźnienia. Loty czarterowe, tanie linie lotnicze i narodowi przewoźnicy biorą pod uwagę różne czynniki do przyznania rekompensaty.

Overbooking


Wielu pasażerów udających się na wakacyjny urlop spotkało się na lotnisku z odmową przyjęcia na pokład przez overbooking, czyli sprzedaż nadmiarowej liczby biletów. Podobnie, jak w przypadku opóźnień samolotu lub odwołanego lotu, może to stać się podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Rekompensata za nieudany urlop, w zależności od ilości kilometrów, jakie pokonać miał samolot, może wynieść nawet 600 Euro.

Overbooking

Zniszczony, zgubiony lub opóźniony bagaż


Reklamacja to prawo przysługujące pasażerom również w sytuacji, gdy ich bagaż zostanie zniszczony, opóźniony lub zgubiony bagaż. Każdy, kto zderzył się z jednym z wymienionych problemów wie, jak skutecznie zamienia on wymarzony urlop w koszmar.
Stres towarzyszący poszukiwaniom walizek i oczekiwania na osobiste rzeczy niezbędne na wakacjach nie sprzyja wypoczynkowi, a przecież temu służyć ma wyjazd. Jeśli dotknęło to również Ciebie, upomnij się u przewoźnika o rekompensatę za zniszczony, zgubiony lub choćby opóźniony bagaż.

Opieka nad podróżnym


Wybierając się w wakacyjną podróż samolotem warto wiedzieć, że w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu, przewoźnik powinien zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę – m. in. posiłek i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania na przelot. Niewypełnienie tego obowiązku to kolejna podstawa do tego, by firma lotnicza wypłaciła niezadowolonemu pasażerowi odszkodowanie za nieudaną podróż.

Jak i kiedy upomnieć się o reklamację za lot?


Najlepszym momentem, w którym powinna zostać złożona reklamacja, to czas bezpośrednio po zaistnieniu danego zdarzenia. Wówczas mamy przy sobie niezbędne przy procedurach dokumenty, bilety i karty pokładowe. Jeśli w grę wchodzi odszkodowanie za nieudaną podróż lotem czarterowym, reklamację należy skierować do biura podróży. W innym przypadku najlepiej będzie skierować ją bezpośrednio do linii lotniczej.

Na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przewoźnik ma 30 dni. W przypadku, gdy na odpowie na nie decyzją odmawiającą wypłaty odszkodowania lub rekompensaty, pasażerowi przysługuje możliwość złożenia skargi na linię lotniczą. Takie skargi należy kierować do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Złożonemu tam zażaleniu przyjrzy się Rzecznik Praw Pasażerów, a ma na to 90 dni. Postępowanie może jednak się przedłużyć, jeśli konieczne będzie np. zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?


Przed uruchomieniem procedury dotyczącej finansowej rekompensaty za nieudaną podróż warto wiedzieć, że nie zawsze musi ona zostać wypłacona. Pasażer nie otrzyma jej, gdy zaistniały nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć. To np. warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny przelot i tym samym są powodem opóźnienia samolotu.

Jeśli natomiast powodem opóźnienia lotu lub jego odwołania jest np. planowany na okres wakacji strajk pracowników linii lotniczych lub lotniska, mamy podstawę do złożenia reklamacji.
Fakt, że przewoźnik zwrócił pasażerom pieniądze za bilet na samolot, którego lot został odwołany lub opóźniony nie oznacza, że podróżnym nie przysługuje już prawo do ubiegania się o rekompensatę z tego tytułu.

Warto też wiedzieć, że odszkodowanie za nieudaną podróż przysługuję każdemu pasażerowi, bez względu na jego wiek. Jeśli więc był to wyjazd rodzinny, należy się ono zarówno podróżującym rodzicom, jak i dzieciom.

Tabela frankfurcka natomiast przedstwia szczegółowo jaki procent kwoty przysługuje nam za każdą niedogodność na wakacjach. Warto także pamiętać o dodatkowym ubezpieczeniu turystycznym, które obejmuje szeroki zakres opieki zdrowotnej za granicą.