TRZĘSIENIE ZIEMI - Mapa aktualnych wstrząsów

Zobacz gdzie w ostatnim czasie wystąpiło trzęsienie ziemi na świecie. Aktualna mapa trzęsień ziemi, skala Richtera (wielkość wstrząsów sejsmicznych), głębokość na jakiej był wstrząs oraz data wystąpienia. Wybierz na mapie zakres danych: magnituda, kraj, zakres dat (ostatnie 24h, 48h, tydzień, dwa tygodnie).Trzęsienie ziemi - Mapa


Trzęsienie ziemi powstaje na skutek silnego rozładowania naprężeń skorupy ziemskiej. Towarzyszy temu przemieszczanie się skał. Trzęsienie tektoniczne powoduje że ścierające się płyty tektoniczne uwalniają dużą energię powodując wstrząsy odczuwalne na powierzchni Ziemi.

Trzęsienie ziemi - Mapa

Sejsmograf to urządzenie służące do pomiaru drgań skorupy ziemskiej, wykrywa zarówno wstrząsy naturalne jaki i sztuczne, wywołane przez człowieka.

Płyty tektoniczne na świecie


Granice płyt tektonicznych na mapie wraz z miejscami kolizji. Nazwy płyt tektonicznych.