SMOG RADAR - Gdzie jest smog, mapa PM2,5

Mapa smogu i jakości powietrza


Gdzie jest smog w Polsce. Mapa smogu przedstawia stężenie drobnego pyłu zawieszonego PM2.5 Radar smogowy to mapa jakości powietrza w poszczególnych miastach. Sprawdź stan powietrza oraz gdzie jest największy smog i zanieczyszcenie. Wskaźnik jakości powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.
Źródłami smogu i zanieczyszczenia powietrza są m.in.: niska emisja (piece węglowe, stare kotły i paleniska, ogrzewanie węglem i śmieciami), samochody, zakłady przemysłowe emitujące pyły (dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie).


Zobacz jaki jest wpływ smogu na zdrowie i nasze samopoczucie oraz jak można poprawić jakość powietrza,

Czyste powietrze


Stosując oczyszczacze powietrza można w dużym stopniu poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach. Filtry w oczyszczaczach powietrza wyłapią najbardziej uciążliwe pyły i sprawiają, że w miejscu zamieszkania mamy czyste powietrze.

Masa pyłów w powietrzu

Mapa smogu w Polsce - jakość i zanieczyszczenie powietrza


Analiza i monitoring jakości powietrza: Kraków
  • PM2.5 - Drobny pył zawieszony
  • PM10 - Wziewny pył zawieszony
  • NO2 - Dwutlenek azotu
  • SO2 - Dwutlenek siarki 
  • CO - Tlenek węgla
  • O3 - Ozon

Samoloty także zanieczyszczają - Ile paliwa spala samolot odrzutowy

Przykładowo Boeing 747 spala 4 litry paliwa na sekundę, 12 litrów na kilometr czyli na trasie 1000km - 12000 litrów paliwa lotniczego. 10-godzinny lot to już około 140000 litrów (140 ton!) - to pozwoliłoby na ogrzanie 25 domów przez rok. W powietrzu w każdej chwili jest kilkanaście tysięcy samolotów!

Smog Radar
Jakość powietrza - Mapa smogu i zanieczyszczenie powietrza w Polsce.

Szczegółowe dane zanieczyszczeń, czystość oraz stan powietrza i występujący smog dla poszczególnych miast na mapie Aqicn.

Tereny przemysłowe szczególnie narażone są na powstawanie smogu. Liczne kominy fabryk i zakładów produkują ogromne ilości dymu. Coraz więcej kominów ma zamontowane filtry przeciw pyłowe, ale i tak cześć zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza.

Mapa zanieczyszczenia powietrza
Smog nad miastem