METEOROLOGIA - Badanie i obserwacja pogody

Meteorologia

Czym jest meteorologia?

Meteorologia to nauka, która bada atmosferę i wszystkie jej zjawiska, w tym pogodę i klimat. Jest to badanie zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza tych zachodzących w troposferze i dolnej stratosferze. Koncentruje się na interakcjach między atmosferą ziemską a powierzchnią ziemi, a także na fizycznych, dynamicznych i chemicznych stanach atmosfery ziemskiej oraz planet.


Klasyfikacja meteorologiczna

Istnieją różne skale czasowe i przestrzenne, w których występuje pogoda. Są cztery skale pogodowe:

Meteorologia w mikroskali to badanie zjawisk meteorologicznych o krótkich okresach meteorologicznych i o krótkim czasie trwania (krótszym niż jeden dzień) oraz rozmiarach od kilku milimetrów do kilku kilometrów. Badane są niezwykle wąskie obszary geograficzne, a także lokalny klimat i topografia lokalny klimat i topografia. Przykłady obejmują prądy konwekcyjne, trąby powietrzne, tęcze i cyklony.

Meteorologia mezoskalowa bada różne cechy pogodowe, takie jak burze, linie szkwałowe, pasma chmur, bryzy morskie i inne lokalne zjawiska pogodowe. Zjawiska te często wiążą się ze złożonymi interakcjami między atmosferą a powierzchnią Ziemi, prowadząc do szybko zmieniających się warunków pogodowych na stosunkowo niewielkim obszarze. Rozmiar zjawisk mezoskalowych waha się od kilku do kilkuset kilometrów.

Meteorologia w skali synoptycznej: zjawiska w skali synoptycznej obejmują badaniem kilkaset, a nawet tysiące kilometrów. Lokalne prognozy pogody przedstawiają synoptyczne układy wysokiego i niskiego ciśnienia. Ciśnienie jest podstawową koncepcją meteorologiczną, która leży u podstaw szerokiej gamy wielkoskalowych systemów pogodowych, w tym huraganów i okresów silnego mrozu. Przykłady obejmują fronty, huragany i cyklony na średnich szerokościach geograficznych.

Meteorologia w skali globalnej: przemieszczanie się ciepła, wiatru i wilgoci z tropików do biegunów jest składnikiem badania trendów pogodowych znanych jako zjawiska w skali globalnej. Ważnym mechanizmem ułatwiającym rozpraszanie energii cieplnej lub ciepła po powierzchni Ziemi jest globalna cyrkulacja atmosferyczna. Lokalizacja wyżów podzwrotnikowych i strumienia polarnego to dwa przykłady.


Obserwacja pogody

Aby dobrze zrozumieć i prognozować pogodę, meteorolodzy stosują różne metody gromadzenia danych meteorologicznych. 

Stacje meteorologiczne gromadzą informacje na temat temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów za pomocą różnych przyrządów pomiarowych, takich jak termometry czy anemometry. Zautomatyzowane stacje pogodowe przesyłają te dane w czasie rzeczywistym. Radiosondy przymocowane do balonów meteorologicznych zbierają dane dotyczące temperatury, wilgotności, ciśnienia i wiatru, które następnie są przesyłane z powrotem na stacje naziemne. Radar pogodowy umożliwia detekcję i pomiar opadów atmosferycznych oraz intensywności burz. Satelity dostarczają obrazy pogodowe z kosmosu, pozwalając na monitorowanie zachmurzenia, temperatury i innych warunków atmosferycznych na dużą skalę. Obserwacje lotnicze oraz boje meteorologiczne dostarczają danych z górnych warstw atmosfery oraz oceanów. 

Dane meteo

Dane z różnych źródeł są również wprowadzane do modeli komputerowych, które symulują i prognozują przyszłe warunki pogodowe. Wszystkie te metody wspólnie umożliwiają meteorologom uzyskanie kompleksowego obrazu atmosfery i tworzenie dokładnych prognoz pogody. 


Krótka historia meteorologii

Słowo meteorologia wywodzi się od greckich terminów "meteoros", który oznacza "wzniosły" lub "w powietrzu", oraz "logia", który oznacza dyskusję, badanie i wyjaśnianie.

Arystoteles, grecki filozof, jest uznawany za jednego z pionierów meteorologii za sprawą swojej książki "Meteorologica", która została napisana w 350 r. p.n.e. i jest jedną z pierwszych prób zrozumienia ziemskiej atmosfery i obiegu wody.