DESZCZ NAWALNY - Nagłe oberwanie chmury

Deszcz nawalny to bardzo intensywna i gwałtowna ulewa, deszcz o dużej gęstości i wielkich kroplach, wyglądający jak lejące się strumienie wody oraz nagłe oberwanie chmury.

Jest krótkotrwały i często towarzyszy burzom, frontom atmosferycznym oraz innym dynamicznym zjawiskom pogodowym. Występuje najczęściej w okresie letnim oraz jednocześnie na niewielkim obszarze. Podczas opadu potocznie mówi się że „leje jak z cebra”.

Deszcz nawalny


Jak powstaje deszcz nawalny

Deszcz nawalny powstaje z chmur burzowych, takich jak chmury kłębiaste cumulonimbus. To jedne z największych i najwyższych chmur w atmosferze którym towarzyszą intensywne opady deszczu, silny wiatr, błyskawice i grzmoty oraz możliwość wystąpienia gradu. Deszcz nawalny powstaje w wyniku gwałtownego podnoszenia się ciepłego i wilgotnego powietrza w chmurze, co doprowadza do kondensacji pary wodnej i tworzenia się kropel deszczu o większej intensywności niż w przypadku deszczu z chmur niskich.

Jakie szkody może wyrządzić deszcz nawalny

Deszcz nawalny może wyrządzić szkody ze względu na dużą ilość wody spadającej w krótkim czasie. Oberwanie chmury doprowadza do ogromnych zniszczeń i strat w rolnictwie takich jak zalewanie upraw. Jest niebezpieczny dla kierowców gdyż powoduje niską widzialność na drodze, co sprawia że trudniej prowadzi się pojazd.

Gwałtowna ulewa może doprowadzić do powodzi błyskawicznej powodującej lokalne podtopienia oraz zniszczenia budynków takie jak zalanie piwnic oraz niżej położonych pomieszczeń. Często dochodzi do osunięć ziemi i wypłukiwaniu przez wodę nowych koryt.

Ogromne ilości spływającej wody na terenach miejskich doprowadzają do zanieczyszczenia rzek przez nagłe spłukanie wszystkich nieczystości ulicznych z miasta. Może też dojść do zmieszania wody deszczowej z wodą ściekową.

W prognozowaniu ulew przydatnym narzędziem jest się radar opadów który może wskazać kiedy będzie lać jak z cebra.