Zanieczyszczenie powietrza - Mapa - Jakość powietrza

Zanieczyszczenie i jakość powietrza w Polsce

Sprawdź zanieczyszczenie powietrza - wskaźnik jakości powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.
Wybierz na mapie miasto i zobacz czy jest świeże powietrze oraz jaka będzie jutro pogoda w Polsce.Analiza jakości powietrza:

  • PM2.5 - Drobny pył zawieszony
  • PM10 - Wziewny pył zawieszony
  • NO2 - Dwutlenek azotu
  • SO2 - Dwutlenek siarki 
  • CO - Tlenek węgla
  • O3 - Ozon

Szczegółowe dane zanieczyszczeń dla poszczególnych miast na mapie Aqicn