PRĄDY MORSKIE - Mapa prądów morskich

Prądy morskie

Prądy morskie to przemieszczanie się wody z jednego miejsca na drugie. To ogromny ruch dużej ilości wody w oceanach i morzach, mierzony w metrach na sekundę lub węzłach (1 węzeł [kn lub kt] = 1,852 km/h)

Aktualne prądy morskie na interaktywnej i animowanej mapie. Wybierz miejsce na morzu lub oceanie i sprawdź jaki jest kierunek oraz prędkość prądu morskiego.

Mapa prądów morskich

Mapa prądów morskich - najważniejsze prądy ciepłe i zimne, opisane oraz zaznaczone kolorami na mapie świata.

Prądy morskie - Mapa prądów morskich


Jak powstają prądy morskie?

 • Wiatr to główny czynnik powstawania powierzchniowych prądów morskich.   Powietrze ocierające się o wodę powoduje powstanie prądu. Kierunek wiatru określa w którą stronę będzie ruch wody.
 • Różnica w gęstości masy wody spowodowana zmianami temperatury wody. Woda cieplejsza jest lżejsza od wody zimnej. Gęstość masy wody jest także zależna od zasolenia.
 • Na kierunek prądów morskich wpływa ruch obrotowy Ziemi (siła Coriolisa). Na półkuli północnej prądy poruszają się w prawo, a na południowej w lewo.
 • Lokalne, podwodne trzęsienia ziemi i silne burze mogą powodować powstawanie prądów morskich
 • Przyciąganie grawitacyjne Księżyca i Słońca
 • Zetknięcie się różnych mas wody, prądów ciepłych i zimnych


Jakie są rodzaje prądów morskich?

Prądy morskie możemy podzielić ze względu na temperaturę:

 • Prądy ciepłe - woda prądu jest cieplejsza od otaczającej. W okolicy prądów ciepłych, temperatura i wilgotność powietrza jest wyższa co skutkuje wyższą sumą opadów. 
 • Prądy zimne - woda prądu jest chłodniejsza od otaczającej. W okolicy prądów zimnych, temperatura powietrza i wilgotność jest niższa.


Prądy morskie mają wpływ na klimat oraz przemieszczanie się składników odżywczych, tlenu i ciepła.

Jedne z najważniejszych prądów morskich:

Ocean Atlantycki:

 • Prąd Zatokowy (Golfsztrom)
 • Północnoatlantycki
 • Północnorównikowy
 • Południoworównikowy
 • Benguelski
 • Brazylijski
 • Gwinejski
 • Kanaryjski
 • Karaibski
 • Norweski
Ocean Spokojny:

 • Dryf Wiatrów Zachodnich - najsilniejszy prąd morski
 • Prąd Kur Siwo
 • Oja Siwo
 • Kalifornijski
 • Alaski
 • Peruwiański
 • Wschodnioaustralijski
 • Północnorównikowy
 • Południoworównikowy
 • Północnopacyficzny
 • Południowopacyficzny

Ocean Indyjski:

 • Prąd Agulhas
 • Mozambicki
 • Somalijski
 • Madagaskarski
 • Zachodnioaustralijski
 • Północnorównikowy
 • Równikowy prąd wsteczny
 • Południoworównikowy

Ocean Arktyczny:

 • Prąd Wschodniosyberyjski

Ocean Południowy:

 • Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy