OBIEG WODY W PRZYRODZIE - Schemat

Obieg wody w przyrodzie to zamknięty cykl wodny który nie ma początku ani końca. Każda kropla wody na Ziemi bierze udział w cyklu hydrologicznym. 

Cykl hydrologiczny

Ewaporacja

Promieniowanie i energia ze Słońca, która ogrzewa oceany, morza i jeziora przyczynia się do nieustannego parowania wody. Nawet gdy Słońce w nocy nie świeci oraz niezależnie czy jest to zima czy lato nagrzana woda odparowuje, a jej stan skupienia zmienia się z ciekłego na gazowy. Proces ten nazywa się parowaniem (ewaporacja).

Kondensacja

Para wodna unosi się w atmosferze, a następnie podlega kondensacji czyli przejścia ze stanu gazowego w stan ciekły. Kiedy proces kondensacji jest masowy, formuje się chmura (zbiór miniaturowych kropelek wody). Czym wyżej para unosi się tym staje się zimniejsza i zaczyna się skraplać. Proces skraplania powoduje, że para wodna zamienia się w małe kropelki wody. 

Sublimacja

Sublimacja to zamiana ze stanu stałego (lodu lub śniegu) od razu w stan gazowy (para wodna) z pominięciem stanu ciekłego. Proces odwrotny to resublimacja.

Schemat obiegu wody w przyrodzie:

Obieg wody w przyrodzie
Obieg wody w przyrodzie - schemat

Opad

Krążenie wody w przyrodzie to nieustanny proces który trwa bez przerwy. Skondensowana para wodna, kropelki wody lub kryształki lodu tworzą chmurę. Woda w różnych stanach skupienia z czasem łączy się ze sobą i pod wpływem ciężaru powoduje opad. Kiedy opady docierają do Ziemi, zbierają się w małe strumienie. Ta woda ostatecznie wpływa do większych rzek i trafia do jezior, mórz i oceanów - jest to tzw. spływ powierzchniowy.

Infiltracja

Infiltracja to proces w którym część wody wsiąka w ziemię i kumuluje się w zasobach wód podziemnych aby ostatecznie po jakimś czasie trafić do rzek i zbiorników wodnych (spływ podziemny).
 

Transpiracja

Transpiracja to usuwanie nadmiaru wody poprzez aparaty szparkowe w liściach. Część wód gruntowych pobierają rośliny z których następnie woda wraca do atmosfery w postaci pary wodnej w procesie .

Transpiracja
Proces transpiracji - roślina

To jest punkt, w którym cykl wodny zaczyna się od nowa. Dzięki temu całkowita ilość wody na naszej planecie jest praktycznie na takim samym poziomie.

Rodzaje opadów:

  • deszcz
  • mżawka
  • marznący deszcz
  • krupy śnieżne
  • śnieg
  • mokry śnieg
  • deszcz ze śniegiem
  • grad
Rodzaje opadów oraz ich aktualne przemieszczanie się:

Opady odgrywają główną rolę w przemieszczaniu się wody z większych zbiorników z powrotem do  śródlądowych obszarów. Bez opadów i zmiennej pogody nie byłoby obiegu wody. Cała woda byłaby skoncentrowana w oceanach i jeziorach, strumienie i rzeki nie byłyby obecne.

Dzięki wiatrom chmury przemieszczają się i przenoszą ogromne ilości wody w inne rejony świata. Większość opadów występuje nad oceanami. Tylko około 10% wody odparowanej z oceanu spada na ląd.