MARSHALLER - koordynator ruchu naziemnego

Marshaller - koordynator ruchu naziemnego na lotnisku, prowadzi komunikację wizualną z pilotem, zapewnia bezpieczny ruch na drogach kołowania i płytach postojowych. Sygnalizuje pilotowi takie komendy jak: utrzymanie toczenia, spowolnić, zatrzymać i wyłączyć silnik.
Jest uzupełnieniem łączności radiowej między statkiem powietrznym a kontrolą ruchu lotniczego.
Czasami prowadzi żółty samochód z napisem "FOLLOW ME" wskazując kierunek postoju dla samolotu. Potocznie "follow", "marszałek", "żółty", "folołek"

Marshaller Lotnisko