SMOG - Mapa smogu w Polsce - jakość powietrza na mapie

 SMOG MAPA - Zanieczyszczenie i jakość powietrza w Polsce
SMOG Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie.

Mapa smogu - Sprawdź zanieczyszczenie powietrza i smog w Polsce

Wskaźnik jakości powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym. Mapa smogu przedstawia stężenie drobnego pyłu zawieszonego PM2.5
Wybierz na mapie smogu miasto i zobacz czy jest smog
SMOG w Polsce - Mapa smogu, zanieczyszczenia i jakości powietrza

Analiza i monitoring jakości powietrza: Kraków
  • PM2.5 - Drobny pył zawieszony
  • PM10 - Wziewny pył zawieszony
  • NO2 - Dwutlenek azotu
  • SO2 - Dwutlenek siarki 
  • CO - Tlenek węgla
  • O3 - Ozon
Źródłami smogu i zanieczyszczenia powietrza są m.in.: niska emisja (piece węglowe, stare kotły i paleniska, ogrzewanie węglem i śmieciami), samochody, zakłady przemysłowe emitujące pyły (dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie).

Samoloty także zanieczyszczają - Ile paliwa spala samolot odrzutowy

Przykładowo Boeing 747 spala 4 litry paliwa na sekundę, 12 litrów na kilometr czyli na trasie 1000km - 12000 litrów paliwa lotniczego. 10-godzinny lot to już około 140000 litrów (140 ton!) - to pozwoliłoby na ogrzanie 25 domów przez rok. W powietrzu w każdej chwili jest kilkanaście tysięcy samolotów! - > MAPA LOTÓW

Szczegółowe dane zanieczyszczeń i występujący smog dla poszczególnych miast na mapie Aqicn
Tereny przemysłowe szczególnie narażone są na powstawanie smogu. Liczne kominy fabryk i zakładów produkują ogromne ilości dymu. Coraz więcej kominów ma zamontowane filtry przeciw pyłowe, ale i tak cześć zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza.

Smog w mieście. Smog mapa. Kominy i dym nad miastem.
Smog nad miastem