500 zagadek lotniczych

Lotnictwo, tak niedawno jeszcze, było przede wszystkim wielką przygodą. Dzisiaj jest ważnym działem transportu, liczącym się rodzajem sił zbrojnych, istotnym nośnikiem postępu technicznego. W określonym stopniu interesuje ono prawie wszystkich.   Jednych dlatego, że korzystają z jego usług jako pasażerowie, innych — z racji zainteresowań sportowych, ciekawego kierunku studiów i pracy zawodowej itp. Lotnictwo jest pasją wielu młodych: w modelarstwie, szybownictwie, a ostatnio także w lotniarstwie realizują oni marzenia Dedala i Ikara.  
   O lotnictwie nigdy za dużo informacji chociażby dlatego, że jest to dziedzina, w której zmiany następują niezwykle szybko. Wynika to z jednej strony z zapotrzebowania na coraz to skuteczniejsze nowe bronie i coraz bardziej ekonomiczne oraz sprawne środki przewozowe, z drugiej zaś — z coraz większych możliwości, jakie stwarza współczesna nauka oraz nowoczesna technika i technologia.
   „500 zagadek lotniczych" to zaledwie drobny fragment informacji o tym, co było i jest w lotnictwie. Lotnictwu i pokrewnym jemu dziedzinom poświęca się wielkie encyklopedie i dzieła cząstkowe, obejmujące w swojej treści poszczególne działy związanej z nim wiedzy. Dziesiątki periodyków przynoszą codziennie mnóstwo nowych faktów. Wobec tego morza informacji, powtórzmy, niniejsze 500 zagadek stanowi niezwykle skromną cząstkę wiedzy z tej dziedzinie.
  I jeszcze jedno. Wiele haseł poświęconych jest historii lotnictwa lub innym od dawna znanym sprawom. Jednak niezależnie od czasu, jaki upłynie od momentu przygotowania tej publikacji do momentu jej wydrukowania, do historii należeć będzie również wiele informacji, które w czasie ich opracowania przez nas dotyczyły projektowanych nowości lub zaledwie przewidywanych tendencji rozwoju. Los taki spotka zapewne przede wszystkim informacje o sprzęcie, zarówno o samolotach, jak i urządzeniach towarzyszących, o rekordach, wielkościach przewozów itd. Dlatego potrzebna jest duża wyrozumiałość ze strony Czytelnika.   „500 zagadek lotniczych" nie ma jednak służyć do zdobywania przez Czytelnika kwalifikacji lotniczych. Chcielibyśmy w nich ukazać rozległość wiedzy związanej z lotnictwem, pokazać skok, jakiego dokonano, i postęp, jaki dokonuje się nadal w tej dziedzinie, a ludziom bliskim lotnictwu przypomnieć w możliwie atrakcyjnej formie niektóre fakty i wydarzenia z jego dziejów.  
   [Wiedza Powszechna, Warszawa 1985]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz